Pobočka Praha | Opravy tabletů | Pronájem počítačů a IT techniky | Profesionální videa DRONEM | Servis Apple

servis-pocitacu-brno.cz

Pravidla užití webových stránek servis-pocitacu-brno.cz

Podmínky užití webových stránek: www.servis-pocitacu-brno.cz Provozovatelem těchto stránek je Václav Málek (dále jen „Provozovatel”). Následující podmínky se vztahují na všechny uživatele těchto stránek. Uživatel je povinen tyto podmínky dodržovat. Pokud s těmito podmínkami uživatel nesouhlasí, je povinen tyto stránky neprodleně opustit.

  • Tyto stránky ani její součásti nesmí být bez výslovného souhlasu Provozovatele reprodukovány, duplikovány, kopírovány, prodávány či jinak využívány k obchodním účelům.
  • Tyto stránky (a veškerý její obsah) jsou vlastnictvím Provozovatele nebo majitelů licencí udělených Provozovateli a jsou chráněny mezinárodními smlouvami a právními předpisy o autorských právech, ochranných známkách. Uživatelé mohou tyto stránky prohlížet a tisknout a pořizovat kopie materiálů na nich obsažených, a to výlučně pro svou osobní potřebu a neveřejné a neziskové účely.
  • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody způsobené využitím informací z webových stránek umístěných na doméně servis-pocitacu-brno.cz
  • Provozovatel nemůže zaručit, že informace uváděné na těchto stránkách jsou zcela přesné, úplné či aktuální.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli upravit obsah těchto stránek, nemá však povinnost aktualizovat žádné informace na těchto stránkách.
  • Pokud si Uživatel pořídí kopii jakéhokoliv materiálu z této stránky činí tak dle vlastního uvážení a na vlastní riziko. V důsledku pořizování kopií těchto materiálů nese uživatel výlučnou odpovědnost za veškeré škody na svém počítačovém systému nebo za ztrátu dat.
  • Uživatel v největším možném rozsahu podle příslušných právních předpisů bere na vědomí a souhlasí, že Provozovatel ani žádné třetí osoby, které poskytují obsah těchto webových stránek, neodpovídají za náhradu jakýchkoliv přímých, nepřímých, náhodných, zvláštních, následných penalizačních ani jiných škod v souvislosti s užíváním nebo nemožností užívání těchto stránek nebo jakýchkoliv jiných stránek, k nimž získal přístup prostřednictvím odkazu z těchto stránek nebo tím, že Provozovatel opomene učinit úkon na základě zpráv, které společnosti uživatel zašle.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoli provádět změny těchto podmínek tak, že na svých stránkách zveřejní jejich upravenou verzi. Pokud uživatel po provedení jakýchkoli změn těchto podmínek nadále používá tyto stránky znamená to, že změny přijímá.
  • V případě neúhrady předem domluvené odměny za provedené služby bude jméno a adresa dlužníka uvedeno na těchto webových stránkách ve vytvořené sekci Dlužníci a to do té doby, dokud nedojde k úhradě celé dlužné částky.
  • Veškerá telefonická a mailová komunikace je považována oboustranně za závaznou.

Dne 9.9. 2013 vytvořil Václav Málek

Poslední aktualizace: 11.2.2014

© 2017 servis-pocitacu-brno.cz | Servis PC Brno | Mapa | Kontakt | Poučení | Reference | SEO by vaclavmalek.cz

Jste spokojeni s našimi službami? Můžete nás dále doporučit na sociálních sítích.