Pobočka Praha | Opravy tabletů | Pronájem počítačů a IT techniky | Profesionální videa DRONEM

servis-pocitacu-brno.cz

VIR - Nové kolo viru - dlužná částka

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o podvodnou zprávu, jejíž příloha obsahuje zavirované soubory. Doporučuji mail okamžitě smazat.


V univerzitní síti Mendelu se objevil nový typ podvodné zprávy obsahující vir. Cílem zprávy je obejít zabezpečení vašeho internetového bankovnictví a dostat se tak k vašem účtu. Mail okamžitě smazat.

Vážený kliente S politováním Vás informujeme že banka obdržela od společností PPSU s.r.o. u které jste dřív nakoupil na splátky a jíž obdržel následující zboží

EPSON Ink. náplň, magenta pro Stylus C64, C84 (High Capacity), bílá: 1 x 367,00 Kč =367,00 Kč SONY DSC-T1 Cyber-shot 5,25 mil. obraz.bodu, bílá: 1 x 16 057,00 Kč =16 057,00 Kč Sparkle GeForce FX5500, 256MB(128b) DDR, DVI, TV-out, 8xAGP, bílá: 1 x 2 211,00 Kč =2 211,00 Kč

Vznesenýpožadavek o strhnutí z bankovního účtu dlužníka neuhrazených včas splátek. Informujeme Vás o tom že podle znění ustanovení § 565 zákona 89/2012 Sb., obč. Zák., dlužník ztratí veškeré výhody splátek v případě, že dohodnutou splátku neuhradí řádně a včas . Je-li dlužník v prodlení s úhradou dohodnuté splátky v den její splatnosti, může prodejce v souladu s ustanovením § 565 obč. zák. žádat o zaplacení celé pohledávky až do splatnosti nejblíže příští splátky, aniž by bylo rozhodné, zda dlužník splátku, se kterou byl v prodlení, po její splatnosti uhradil. Ve smyslu zákona 89/2012 Sb., obč. Zák. a na základě smluvního ujednání mezi prodejcem a kupujícím má prodejce nárok na strhnutí dlužné částky z účtu dlužníka. Pokud během následujících 10 kalendářních dnů nedostaneme od věřitele potvrzení o vyrovnaní nebo prodloužení dlužných splátek, musí banka dle výšeuvedeného odůvodnění postoupit tak že dlužná částka bude shrnuta z vašeho bankovního účtu ve prospěch prodejce. V proloženém souboru zasíláme Vám kopie požadavku o strhnutí z bankovního účtu k nahlédnutí.
S pozdravem David Vaughan +420 607 254 322

Pokud i vám přišel mail s podobným textem a přílohou, tak především neotvírejte přílohu a mail okamžitě smažte.

POZN: Informace o podobných mailech z května a června 2014 můžete nalézt tady a tady.

Datum: 10.2.2015
Autor: Václav Málek
Čerpáno: Informační systém Mendelovy Univerzity v Brně, konkrétně uit.mendelu.cz/

© 2017 servis-pocitacu-brno.cz | Servis PC Brno | Mapa | Kontakt | Poučení | Reference | SEO by vaclavmalek.cz

Jste spokojeni s našimi službami? Můžete nás dále doporučit na sociálních sítích.