Pobočka Praha | Opravy tabletů | Pronájem počítačů a IT techniky | Profesionální videa DRONEM

servis-pocitacu-brno.cz

Exekuční příkaz 010418/2014-638

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o podvodnou zprávu, jejíž příloha obsahuje zavirované soubory. Doporučuji mail okamžitě smazat.


Dnes mě gmail upozornil na tuto zprávu (naštěstí ji vůbec nestáhl ze serveru, odkud si poštu přeposílám):

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ,

Soudní exekutor JUDr. Dohnal, Antonín, Exekutorský úřad Jeseník mesto, IČ 38254920, se sídlem Otakara Březiny 270, 324 01 Jeseník pověřený provedením exekuce: č.j. 34 EXE 209/2014 -28, na základě ustanovení: Příkaz č.j. 010418/2014-638/Čen/G V.vyř., vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá ustanovení, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 13 547,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 540,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 5 195,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 763398138/1000, variabilní symbol 81067612, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy 20 282,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Bara Vesela

Pokud i vám přišel, stejně jako mě, mail s podobným textem, tak především neotvírejte přílohu a mail okamžitě smažte.

Dle dostupných informací se na internetu vyskytuje několik dalších variant, u kterých se liší pouze odesílatel zprávy. Tento mail přišel z adresy magma@smycek.cz. U těchto variant platí to samé.

EDIT: Informace o první vlně spamových zpráv z května 2014 můžete nalézt v tomto článku.

EDIT 2: Dne 26.8.2014 dorazila další vlna podvodných mailů, odesílatel je konkrétně Aneta Straková (mail reeds@netmaster.cz).

Datum: 15.7.2014
Aktualizováno: 31.8.2014
Autor: Václav Málek
Čerpáno: Vlastní zkušenosti

© 2017 servis-pocitacu-brno.cz | Servis PC Brno | Mapa | Kontakt | Poučení | Reference | SEO by vaclavmalek.cz

Jste spokojeni s našimi službami? Můžete nás dále doporučit na sociálních sítích.